Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi

Paylaş

Eğitici; Kurumda gerek kendisine gerekse diğer çalışanlarına işin daha etkin, daha verimli ve amaca hizmet eder bir şekilde aktarımı hususunda bilgi, beceri ve davranış kazandırmayı amaçlayan, çevresine model olan ve bu sorumluluğu paylaşan işgörendir.

Bu program sonunda kursiyerlerden;

  • Eğiticinin ana rollerinden birisi olan değer yaratan, rekabet gücü kazandıran ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişiler ortaya çıkarması,
  • Eğitim ve öğrenmeyi hızlandırması, kolaylaştırması ve farklılıkların belirlenmesi,
  • Eğitimde etkinliği arttırmanın yollarını kavramaları,
  • Öğrenme yollarını bilerek yetişmeleri
  • İletişim, liderlik ve motivasyon hakkında bilgi sahibi olmaları,
  • Beden dilini doğru kullanmaları beklenmektedir.

Eğitim Programı :


Eğitim Detayları
Öğrenme teorileri
Öğrenme süresi
Etkin eğitim programları tasarımında göz önünde bulundurulması gereken hususlar
Eğitimde etkinliği arttırmada dikkat edilecek hususlar
Öğrenme döngüsü
Öğrenmenin yolları
Öğrenme, beceri geliştirme, unutma ve transfer eğrileri
Öğrenme kuramları
Bilişsel kuramlara dayalı öğretim yöntemleri
Eğitime ihtiyaç olup olmadığını belirleyen analizler
Yetkinlik belirleme süreci
Eğiticinin ve katılımcıların özellikleri ve görevleri
Eğitim psikolojisi
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
Sunumun planlanması
Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili esaslar
Programın uygulanmasında kullanılacak öğretim araç gereçler

 


Biliyor musunuz?

Şampiyon Kurslarının, 10 Parmakla F Klâvye Eğitimini 1954'ten beri verdiğini !..

1955'ten beri katıldığı Dünya Şampiyonalarında rekorlarının ve Dünya Şampiyonluklarının olduğunu !..

Aldığı ilk şampiyonluk sayesinde ismini hak ederek gururla kullandığını !..

Kurucusu İhsan Yener'in 1955 yılında oluşturduğu F Klâvyenin ise, dünyanın en bilimsel klâvyesi olduğunu !..

Selvi Aktürk