Sekreterlik Akademisi

Tıp Sekreterliği Eğitimi

Paylaş

Tıp sekreterliği, sağlık ekibi içindeki yeri ve tıp sekreterlerini diğer sekreterlerden ayıran özellikler, tıp sekreterlerinin mesleki tutumları ve alışkanlıkları, tıp sekreterlerinin özellikleri; bilişsel özellikler, devinsel özellikler, tıp sekreterlerinin bilmesi gerekli başlıca tıbbi terimler.

Sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, tıbbi sekreterlerin türleri ve görevleri; yataklı tedavi kuruluşlarında ve idari bürolarda tıbbi sekreterler.

Özel tedavi kuruluşlarında ve yataksız tedavi kuruluşlarında tıbbi sekreterler, tıp sekreterliği mesleğinin Türk iş gücü piyasasındaki durumu, tıp sekreterlerinin hak ve sorumlulukları, hasta ve hasta yakınları ile olan ilişkileri, hekim ve hemşireler ile olan ilişkileri.

Tıbbi raporlar, tıbbi dokamantasyon, tıbbi arşivler, tıbbi evrakların incelenmesi ve örnek evraklar üzerinde uygulama.

Eğitim Detayları
Bilgisayar kullanma Tıbbi arşivleme
On parmak klavye Tıbbi raporlar
Elektronik tablo Bilgisayarla iletişim
Sunu hazırlama Sosyal hayatta iletişim
Kelime işlemci İş hayatında iletişim
Yazı biçimleme Telefonla iletişim
Döküman hazırlama Randevu ve konuk kabulü
Dosyalama sistemi Toplantı organizasyonu
Dosyalama hareketi Problem çözme
Arşivleme sistemi Büro düzenleme
Arşivleme hareketleri Kişisel bakım
Hasta hizmetleri İş planı
Tedavi hizmetleri Beden dili

İş İmkanları

Bu bölümü bitiren öğrencilerimize klâvyenin hızlı kullanımının gerekli olduğu ve halkla ilişkilerin ön plana çıktığı tüm alanlarda, Özel veya Kamu sektöründe iş olanağı sağlar.

Biliyor musunuz?

Şampiyon Kurslarının, 10 Parmakla F Klâvye Eğitimini 1954'ten beri verdiğini !..

1955'ten beri katıldığı Dünya Şampiyonalarında rekorlarının ve Dünya Şampiyonluklarının olduğunu !..

Aldığı ilk şampiyonluk sayesinde ismini hak ederek gururla kullandığını !..

Kurucusu İhsan Yener'in 1955 yılında oluşturduğu F Klâvyenin ise, dünyanın en bilimsel klâvyesi olduğunu !..

Selvi Aktürk